PALLET NHỰA
Name:
Pallet nhựa
Xuất xứ
Malaysia | Nhật
Ứng dụng:
Vận chuyển hàng hóa.

Options

Pallet
Pallet nhựa Malaysia
Xuất xứ Malaysia
Dimension: 1440 x 1100 x 100 mm
Pallet
Pallet nhựa Nhật
Xuất xứ Nhật
Dimension: 1440 x 1100 x 100 mm
Materials: Nhựa tái chế

Liên Hệ Chúng Tôi

Liên Hệ Chúng Tôi

Your message was sent, thank you!