DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE) PRAYON
Name:
DAP (DIAMMONIUM PHOSPHATE)
Formula:
(NH4)2HPO4
Xuất xứ
Bỉ
Ứng dụng:
Sử dụng trong sản xuất mủ cao su latex.

Liên Hệ Chúng Tôi

Liên Hệ Chúng Tôi

Your message was sent, thank you!